Oppstart kommunedelplan

— Statens vegvesen har hatt oppstartsmøte for arbeidet med kommunedelplanen for rv. 19 med Moss kommune.

Fire alternative korridorer for rv. 19 i Moss

— Samferdselsdepartementet går inn for videre planlegging av fire alternative korridorer for riksvei 19 i Moss. Hovedlinjer for valg av trasé for riksvei 19 gjennom Moss har blitt kvalitetssikret eksternt (KS1).

Ingen behandling av planprogrammet i kommunen før sommeren

— Samferdselsdepartementet har besluttet at det skal gjennomføres en begrenset, tilpasset ekstern kvalitetssikring KS1 av Vegvesenets forslag til planprogram/forslag til fastsetting av KVU-estimat før det kan tas stilling til hovedlinjer for videre planlegging av rv. 19 i Moss.

Siste nytt om status i prosjektet

— Statens vegvesen har, i tråd med gjeldende fremdriftsplan, oppsummert anbefalingen fra planarbeidet i et notat til Samferdselsdepartementet.

Informasjonsmøte 2. desember

— Hvor skal riksvei 19 gå? Er du nysgjerrig på hvilke alternativer vi ønsker å utrede videre og hvorfor?