Ny veglinje til vurdering

— Statens vegvesen ønsker å utvide korridor 5 for å vurdere en ny veglinje, kalt 5+, for ny rv. 19 i Moss.

Fastsatt planprogram

— Planprogrammet for ny rv. 19 i Moss ble fastsatt av kommunestyret i Moss, onsdag 21. juni.

Statsråden på besøk i Moss

— Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård besøkte tirsdag denne uken prosjektene til Statens vegvesen og BaneNOR i Moss.

Oppstart kommunedelplan

— Statens vegvesen har hatt oppstartsmøte for arbeidet med kommunedelplanen for rv. 19 med Moss kommune.

Fire alternative korridorer for rv. 19 i Moss

— Samferdselsdepartementet går inn for videre planlegging av fire alternative korridorer for riksvei 19 i Moss. Hovedlinjer for valg av trasé for riksvei 19 gjennom Moss har blitt kvalitetssikret eksternt (KS1).

Ingen behandling av planprogrammet i kommunen før sommeren

— Samferdselsdepartementet har besluttet at det skal gjennomføres en begrenset, tilpasset ekstern kvalitetssikring KS1 av Vegvesenets forslag til planprogram/forslag til fastsetting av KVU-estimat før det kan tas stilling til hovedlinjer for videre planlegging av rv. 19 i Moss.