Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Moss kommune utarbeide en kommunedelplan for rv. 19 Moss.

Rv. 19 gjennom Moss går i dag gjennom sentrumsområdet av Moss by, fra ferjeleiet og til E6 ved Patterødkrysset. Hensikten med planarbeidet er å finne nye løsninger for rv. 19 som gir forutsigbar trafikkavvikling, samtidig som ulempene for byområdet reduseres.

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til planprogram for kommunedelplanen. Planprogrammet skal bestemme hvilke vegkorridorer for rv. 19. som skal konsekvensutredes og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

I planprogrammet er det foreslått utredning av 4 forskjellige vegkorridorer:  4, 5, 6 og 0+.

Formannskapet i Moss kommune har vedtatt å legge planprogrammet ut på høring sammen med forslag til endringer som kommunen vurderer å gjøre ved fastsettelse av planprogrammet. Dokumentene i saken kan leses på kommunens nettsider www.moss.kommune.no

Planprogrammet finner du vedlagt nederst i denne saken og her

Innspill til planprogrammet

Frist for innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet er 1. april 2022. Innspill må merkes med «Mimenr: 20/73485» og sendes skriftlig til Statens vegvesen på:

E-post :   

Brev: Statens Vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Åpent møte

Det vil bli arrangert et digitalt åpent møte på Teams Live Events, 2. mars 2022, kl. 18.00-20.00, der Statens vegvesen sammen med Moss kommune vil informere om planarbeidet.

Det vil være åpent for å stille spørsmål skriftlig i møte, men det vil ikke være anledning til å levere formelle innspill til planen i dette møtet.

Klikk her for mer informasjon om det åpne møtet og hvordan du kan delta

 

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med:

Jon Rabben Lundby, planleggingsleder

E-post: jon.rabben@vegvesen.no

Mobil. 412 01 179

Kart fra planprogram.
Aktuelt for fylke(r): Viken