Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen ønsker å utvide korridor 5 for å vurdere en ny veglinje, kalt 5+, for ny rv. 19 i Moss.

Foreløpig vurdering av tilgjengelig materiale samt befaring tilsier at ei veglinje innenfor den nye korridoren bør være mulig, men vi må gjøre grundigere og mer detaljerte vurderinger før vi kan ta stilling til det, sier Tone Sørensen, planleggingsleder i prosjektet. 

Sørensen presenterte  i dag det nye alternativet for kommunestyret i Moss sammen med planleggingsleder Tomas Moen  og prosjektleder Kari Floten.

Veglinje 5+ har samme startpunkt i vest som korridor 5, men har sluttpunkt i øst ved Thorbjørnsrød. Det er tenkt tunnel under Skarmyra og Krapfoss. Utfordringene i vest er de samme som for korridor 5.

veglinje 5+
Statens vegvesen ønsker å utvide korridor 5 for å vurdere en ny veilinje, kalt 5+. Foto/illustrasjon: Statens vegvesen

Planområdet vil utvides og planprogrammet oppdateres med dette området.

Korridor 5 som nå blir utvidet for å ta hensyn til nytt alternativ; veglinje 5+. Foto/illustrasjon: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Viken