Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Ferjeforbindelsen Moss-Horten (” Den ytre Oslofjordforbindelsen”) binder områdene på vestsiden av Oslofjorden sammen med utlandet, Østfold og Follo. Denne trafikken har økende avviklingsproblemer mellom havna og tilknytningene til E6, både i nord og sør.

Siste nytt: Ny veglinje til vurdering- Statens vegvesen ønsker å utvide korridor 5 for å vurdere en ny veglinje, kalt 5+, for ny rv. 19 i Moss. Les mer om det her

Målet med ny riksveg 19 Moss er å bedre fremkommeligheten for riksvegtrafikken mellom ferjeleiet og E6. Næringstrafikken og kollektivtrafikken skal få bedre fremkommelighet og forutsigbar reisetid, og trafikken i og gjennom byen skal ikke lenger være til hinder for utviklingen av et godt bymiljø. 

Riksveg 19 Moss er gitt prioritet i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2027. Prosjektet omfatter planlegging av ny riksveg 19 mellom E6 og Moss ferjekai. Prosjektet er ikke prioritert i Vegvesenets prioritering til Samferdselsdepartementet for neste NTP perioden 2025-2036. Det blir avklart om rv. 19 Moss inngår i NTP 2025-2036 i behandlingen i Stortinget våren 2024.

Riksveg 19 er en viktig del av samarbeidsprosjektet Miljøløftet Moss. Dette er et samarbeid som skal bidra til god samordning av areal- og transportutvikling, med nullvekst i den lokale personbiltrafikken som overordnet mål. Avtalen er inngått mellom Moss kommune, Viken fylkeskommune, Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.

Illustrasjonskart planområde rv. 19 Moss.
Illustrasjonskart planområde rv. 19 Moss.

Vei:
Rv. 19
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Moss
Fylker:
Østfold
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

Rv. 19 fra E6 til Moss ferjekai © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Skoggata 19, 1530 Moss

Kontakter

Kari Floten

Prosjektleder
Telefon:
97 60 23 44
E-post:

Tone Mariann Skjelle Sørensen

Planleggingsleder
Telefon:
97 73 06 38
E-post:

Tomas Moen

Planleggingsleder
Telefon:
99 29 54 10
E-post:

Samir Kolukcija

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90 10 38 66
E-post:

Sist oppdatert: