Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Planprogrammet skal beskrive prosjektets arbeid videre og danne grunnlaget for en kommunedelplan med konsekvensutredning.
Planprogrammet ble fastsatt av Moss kommunestyret 21. juni 2022.

Relevante dokumenter:

Rv. 19 Moss