Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

2023 - supplerende grunnundersøkelser og utarbeidelse av fagrapporter  

Vår 2024 - ferdigstillelse av planforslaget  

Høst 2024 - planforslaget sendes på høring 

2025 - Moss kommune behandler planforslaget 

Rv. 19 Moss