Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård besøkte tirsdag denne uken prosjektene til Statens vegvesen og BaneNOR i Moss.

Statsråden fikk en kort orientering om BaneNOR-prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad og Vegvesenets prosjekt ny rv. 19 gjennom Moss

Godt i gang med planlegging

Prosjektdirektør for utbyggingsområde sørøst, Ingunn Foss og prosjektleder for rv. 19 Moss, Kari Floten var blant dem som ønsket statsråden velkommen i vakkert solskinn i Moss denne dagen.

- Vi planlegger for fullt på kommunedelplannivå og planprogrammet ligger i disse dager ute til høring. Vi har også et godt samarbeid med BaneNOR og deler blant annet grunnboringsdata, forteller prosjektleder Floten.

- Moss kommune har mye lokaltrafikk i sentrum og i tillegg kommer kjøretøyene fra ferja som ankommer flere ganger per time. Som BaneNOR har erfart, er det svært krevende grunnforhold i Moss. Dette skaper også utfordringer for våre alternativer, legger Ingunn Foss til.

Kommunedelplanen skal ut på høring nyåret 2023, med planlagt oversending for vedtak i slutten av 2023.

statsråd i moss
Prosjektdirektør for utbyggingsområde sørøst, Ingunn Foss (t.v) og prosjektleder for rv. 19 Moss, Kari Floten var blant dem som ønsket statsråden velkommen i vakkert solskinn i Moss denne dagen. Foto: Glen Frode Lund/BaneNOR
Aktuelt for fylke(r): Viken