Siste nytt om status i prosjektet

— Statens vegvesen har, i tråd med gjeldende fremdriftsplan, oppsummert anbefalingen fra planarbeidet i et notat til Samferdselsdepartementet.

Informasjonsmøte 2. desember

— Hvor skal riksvei 19 gå? Er du nysgjerrig på hvilke alternativer vi ønsker å utrede videre og hvorfor?

Har ferjeleiet betydning for hvor riksveg 19 skal gå?

— Tirsdag 24. september holdt Statens vegvesen åpen kontordag på Bylab i Moss. Vegvesenet vil vurdere om ferjeleiets beliggenhet innvirker på hvor riksveg 19 skal gå, og prosjektleder for rv. 19, Jyar Dara, presenterte løsningene for ferjeleie Vegvesenet har vurdert som aktuelle.

Miljøløftet Moss

— Samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Mosseregionen har fått navnet Miljøløftet Moss.

Mens vi venter på ny riksvei 19

— - I Moss er det i perioder i løpet av en dag mye kø, og nå er vi glade for å få flere forslag til hvordan vi kan bøte på køen langs riksvei 19, sier leder av styringsgruppa for samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i mosseregionen og fylkesvaraordfører, Siv Henriette Jacobsen.