Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tirsdag 24. september holdt Statens vegvesen åpen kontordag på Bylab i Moss. Vegvesenet vil vurdere om ferjeleiets beliggenhet innvirker på hvor riksveg 19 skal gå, og prosjektleder for rv. 19, Jyar Dara, presenterte løsningene for ferjeleie Vegvesenet har vurdert som aktuelle.

Fullt hus vitnet om at riksveg 19 er viktig for Moss’ innbyggere. Dette har Vegvesenet tatt konsekvensen av, og ønsker å involvere politikere og innbyggere underveis i prosessen. I tillegg kommer den formelle medvirkningen – høringer, offentlig ettersyn og involvering – som er bestemt i plan- og bygningsloven.
– Vi vurderer ferjeleiets beliggenhet fordi det er store muligheter for at det blir behov for en tredje ferjekai, og dette stiller noen krav til kapasitet. I utgangspunktet er ikke ferjeleiet med i planen for rv. 19, men svaret fra forprosjektet og analysene vil vise om vi må sette i gang et planarbeid for et nytt ferjeleie på et annet sted enn dagens. Et alternativ er å planlegge for en tredje ferjekai på det eksisterende ferjeleiet.

Vil ha innbyggerne med

- Mange av de som kjenner Moss godt har gode innspill til oss. Disse må vi ta med oss videre i prosessen for å finne den beste mulige veiløsningen, sier Jyar Dara. Han legger samtidig til at det neppe finnes én optimal løsning som passer for alle.
– Det er bortimot umulig å bygge en vei som ikke har negative konsekvenser for noen. Samtidig er det viktig å hele tiden ha målene våre for øyet når vi jobber med dette:
Vi skal legge til rette for så små negative miljøkonsekvenser som mulig, vi skal sørge for god fremkommelighet og forutsigbarhet for næringstransporten og kollektivtransporten og vi skal legge til rette for at flest mulig velger miljøvennlige transportløsninger, sier Dara.
– Vi ønsker også å finne en løsning som gjør at den fremtidige riksvegen ikke blir en barriere i byen, slik dagens veg er.

Tunnel er ikke nødvendigvis det best virkemiddelet for å nå målet

Dara legger samtidig til at han vet at mange ønsker at mye av riksveg 19 skal gå i tunnel.
– Men for oss er ikke tunnel målet – tunnel er eventuelt et virkemiddel vi kan bruke for å nå målet. Det er en del negative effekter av tunnel som man ikke umiddelbart tenker over, som omkjøring ved vedlikehold, vask og rehabilitering. Forurenset luft fra tunnelens luftetårn er ikke noe man ønsker seg i «sin bakgård», og rundt tunnelmunningene blir det mye støy.

Mange hensyn å ta

Det gjenstår fortsatt mange analyser og vurderinger før prosjektlederen og hans kolleger tar beslutningen om hvor ferjeleiet kan plasseres og hvilken betydning det har for den videre planleggingen. Enn så lenge kommer dagens ferjeleie best ut i analysene, men også dette har en del ulemper. Blant annet er dagens ferjeleie et hinder for byutvikling mot sjøsiden.
– Vi kan ikke se på ferjeleiet isolert, men må vurdere det sammen med hvor vi mener rv. 19 får den beste samfunnsøkonomiske effekten. Og så kan vi jo ikke stikke under en stol at grunnforholdene i Moss gir oss noen utfordringer. Men vi følger fremdriftsplanen, avslutter Jyar Dara.

 

 

Det ble fullt på Bylab på Åpen kontordag. Foto: Torgeir Snilsberg, Moss Avis
Aktuelt for fylke(r): Viken, Innlandet, Oslo