Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Mosseregionen har fått navnet Miljøløftet Moss.

Miljøløftet Moss er et samarbeid mellom Moss kommune, Rygge kommune, Østfold fylkeskommune, Bane NOR, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

– At vi nå har skiftet navn betyr at det vil bli lettere å kommunisere samarbeidsavtalen ut til publikum, sier leder av styringsgruppa, Siv Henriette Jacobsen.
– Navnevalget signaliserer at miljø, bymiljø og en bærekraftig utvikling er viktige mål i samarbeidet, og at dette har betydning for våre vurderinger og valg. Ordet løftet har en dobbel betydning: Et løfte partene gir til mosseregionen, samt et løft vi sammen med innbyggerne kan gi Moss hvis vi klarer å jobbe sammen om å nå de målene som ligger i samarbeidsavtalen, sier hun.
– Vi vil nå jobbe videre med å innarbeide det nye navnet, blant annet på nye nettsider for samarbeidet, avslutter hun.

Samarbeidsavtalen for areal og transportutvikling 2014–2019 ble inngått 15. mars 2014. Avtalen ble revidert og forlenget med fem nye år i 2018, og gjelder fra 2019 til 2024. Hovedmålet for Samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Mosseregionen er å bidra til å utvikle Mosseregionen som en attraktiv og konkurransedyktig region på en bærekraftig måte, basert på virkemidler innen areal- og transportsektoren. Nullvekst i intern personbiltrafikk er det operasjonelle målet som alle partene i avtalen er enige om. 

 

Styringsgruppen: Gretha Kant (Østfold fylkeskommune - ØFK), Harald Fløgstad (Rygge kommune), Siv Henriette Jacobsen ØFK), Inger-Lise Skartlien (Rygge kommune), Hanne Tollerud (Moss kommune), Elisabeth Bechmann (Statens vegvesen), Stine B. Ilebrekke Undrum (BaneNOR), Ove Skovdahl (Jernbanedirektoratet), Erik Paschal Johansen (BaneNOR). Sissel Rundblad (Moss kommune) og Olav Moe (ØFK) var ikke til stede Foto: Berit Rødstøl, Moss kommune
Aktuelt for fylke(r): Viken