Statens vegvesen sendte over forslag til kommunedelplanen 5. desember 2016. I kommunedelplanen anbefaler Statens vegvesen alternativ A2; 4-feltsbru med gang- og sykkelvegbane.

Les mer på Fet kommunes hjemmeside.