Plandokumentene finner du på Kristiansand kommunes nettside og i Servicetorvet i Rådhusgata 18, Kristiansand.

Merknader 

Send eventuelle synspunkter innen 19. oktober 2018 til:

Merk sendingen med kommunens referansenr. 201614049-47