Bygging av Nydalsbrua med tilknytninger startet i oktober 2020, med Skanska som hovedentreprenør. På denne sida legger vi ut løpende informasjon om byggeprosessen.

Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim, der bruprosjektet også er omtalt på miljopakken.no.

Nydalsbrua blir et nytt landemerke sør for Trondheim sentrum. Hovedelementet i prosjektet er en flott utformet skråstagsbru som tar biltrafikken over Nidelva til Osloveien. Gamle Sluppen bru skal bygges om til gang- og sykkelbru når Nydalsbrua står ferdig.