Hensikten med planen er å forbedre framkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen, spesielt for myke trafikanter.

Oversiktskart rv. 70 oppstartvarsel

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 16. august 2019. Send dette skriftlig til

Spørsmål kan rettes til Arnfinn Tangstad, tlf. 415 07 643, e-post: arnfinn.tangstad@vegvesen.no.