Statens vegvesen har laget korte filmer som viser noen av de nye løsningene for syklister og gående i Oslo.

Sykkelplanlegger Carl-Fredric Salicath fra Bymiljøetaten i Oslo kommune har syklet rundt i byen med kamera og filmet. 

Resultatet har blitt sju korte temafilmer og en langversjon med store deler av befaringen minutt for minutt.

Oslo kommune har de siste årene bygget mange km ny infrastruktur for syklende og gående ved å omdisponere gateareal. Digital sykkelbefaring i Oslo med Carl-Fredric Salicath og Helle Beer Urheim i Bymiljøetaten Oslo kommune
Opphøyde sykkelfelt eller enveisregulert sykkelvei, ofte også omtalt som «dansk cykelsti», er nå blitt en normert og anbefalt løsning i Norge. Oslo har bygget dette flere steder. Digital sykkelbefaring i Oslo med Carl-Fredric Salicath og Jan Sverre Asmyr i Bymiljøetaten Oslo kommune.
Nye passasjer gjennom avstengte kryss. Digital sykkelbefaring i Oslo med Carl-Fredric Salicath i Bymiljøetaten Oslo kommune.
Oslo kommune har laget nye sykkelveier bak holdeplasser. Digital sykkelbefaring i Oslo med Carl-Fredric Salicath i Bymiljøetaten Oslo kommune.
Tilrettelegging for toveis sykling i ellers enveisregulerte gater. Digital sykkelbefaring i Oslo med Carl-Fredric Salicath i Bymiljøetaten Oslo kommune.
Nye grep for å vise de syklende beste vei. Opplysningskart (pyloner), oppmerking i gata og større veivisningsskilt. Digital sykkelbefaring i Oslo med Carl-Fredric Salicath og Johan Raustorp i Bymiljøetaten i Oslo kommune.
Tilrettelegging med skilting og oppmerking for stor venstresving i store kryss. Digital sykkelbefaring i Oslo med Carl-Fredric Salicath og Lars Olav Farstad i Bymiljøetaten i Oslo kommune.
Digital sykkelbefaring minutt for minutt. Sykkelplanlegger Carl-Fredric Salicath tar deg med på en rundtur i Oslos gater for å vise noe av det som er gjort de siste årene.