Sykkelnettverket er et nasjonalt fagnettverk både for gange og sykkel, og med et blikk også på helhetlig mobilitetsplanlegging i byer og tettsteder.

Statens vegvesen skal ha hovedansvaret for nettverket på nasjonalt nivå, mens fylkeskommunene har hovedansvaret for fagnettverk med kommunene i sitt fylke. Det holdes nå månedlige Teams-møter der alle fylkeskommunene er med. Fylkene er også godt representert i arbeidsgruppa som planlegger alle aktiviteter. 

På nasjonalt nivå er digitale plattformer de foretrukne arenaene både for formidling og dialog. I tillegg til månedlige nettmøter med fylkeskommunene, blir det fortsatt mye dialog og erfaringsutveksling i Facebook-gruppen Sykkelnettverket som har over 1 200 medlemmer.

Nettverket arrangerer også webinarer og har en serie med korte fagforedrag på YouTube.

Sist oppdatert: