Oversikt over nettsider som handler om sykkel.

Norge

Helsedirektoratet 
Fysisk aktivitet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Planlegging etter plan og bygningsloven

Syklistenes Landsforening (SLF) 
Organisasjonen for hverdagssykling

Sykle til jobben-aksjonen 
En tradisjonsrik aksjon som får deg og dine kollegaer i form

Mobilitetsuken 
I byen uten bilen – Europeisk mobilitetsuke

Tiltakskatalogen
Sykkel er et viktig tema i Tiltakskatalogen, oppslagsverk for transport miljø og klima

Sverige

Cykelfrämjandet 
Står på cyklisternas sida!  

Svenska Cykelstäder
Tilsvarer det norske Sykkelbynettverket. Ble dannet i 2014 og består nå av 21 svenske kommuner som er ledende i sitt arbeid med økt hverdagssykling

Svensk cykling
Paraplyorganisasjon for svenske sykkelorganisasjoner

Danmark 

Dansk Cyclistforbund (DCF) 
Via en bred vifte af aktiviteter og målrettet politisk lobbyisme skaber vi bedre forhold, større tryghed og oplevelser for cyklisterne

Cycling Embassy of Denmark
A comprehensive network of private companies, local authorities and non-governmental organisations working together to promote cycling and communicate cycling solutions and knowledge. Transport- og Energiministeriets cykelstrategi, mai 2007 

Øvrige

ECF European Cyclists' Federation 
- aktuelle publikasjoner, forskningsrapporter og lignende

CTC The UK's national cyclists' organisation

Fietserbond Dutch Cyclists Association 
Den nederlandske sykkelorganisasjonen har en omfattende hjemmeside – det meste på hollandsk, en del finnes også på engelsk, bl a om sykkelhjelmer, sykkel på tog

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 
Den tyske organisasjonen beskriver gjennomarbeidete forslag i ulike spørsmål, eksempelvis sykkelvegvisning, regulering ved buss- og trikkeholdeplasser, sykkelparkering osv.

National Center for Bicycling & Walking 
Amerikansk sykkelorganisasjon

The League of American Bicyclists 
Den eldste amerikanske sykkelorganisasjonen. Arbeider gjennom sine medlemmer for å fremme bedre opplæring og bedre tilrettelegging for syklister

The Association of Pedestrian and Bicycle Professionals
For fagfolk innen planlegging for gående og syklende

International Bicycle Fund 
Frivillig internasjonal org. som arbeider for bærekraftig transport, planlegging av ikke motorisert transport i byer, sykkelsikkerhet mm. Mange lenker, bl a til sykkeltrafikk i utviklingsland

Vélo Mondial 
Internasjonal organisasjon for fremme av sykling som en integrert del av løsningen på de globale utfordringene innen transport