Hovedside / Fag

Forskning, innovasjon og utvikling

Forskning- og innovasjonsarbeidet i Statens vegvesen er forankret i etatens visjon, formål og verdier.