FjordX har både nasjonale og internasjonale prosjekter finansiert sammen med andre aktører og av Forskningsrådet/Innovasjon Norge.

Eksempler

  • SFI Blues: Senter for forskningsbasert innovasjon for mer bærekraftige flytende konstruksjoner.
  • SFI Physmet: Utvikling av nye og mer kostnadseffektive metoder for bygging av stålbruer.
  • LAWALU: Bruk av aluminium i brukonstruksjoner.
  • NordFoU: Nordisk nettverk for forskning innen infrastruktur.

Teknologikvalifiseringsprosjekter og pilotprosjekter

Prosjekter for å videreutvikle og implementere ny teknologi. Eksempler på dette er videre utvikling av forbedrede produksjonsmetoder for bygging av stål- og aluminiumskonstruksjoner ved bruk av digitalisering, automatisering og robotisering. Målet er å kunne redusere klimagassavtrykket (inkludert både direkte og indirekte utslipp) med 90 % sammenlignet med dagens produksjonsmetoder. 

Eksempler på pilotprosjekter

  • Frønes bru
  • Ya bru
  • Elverhøy bru
  • Hangarbrua