Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Boreskipet Fugro Synergy leter etter trygge brutraseer i Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

Torsdag forrige uke la boreskipet Fugro Synergy til kai i Kristiansund. Skipet kom rett fra et oppdrag Nordsjøen, og har ellers oppdrag over hele verden. Den neste måneden skal skipet bore etter trygge brutraseer for kryssing av Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

Boreutstyret som skal ta ut prøver fra sjøbunnen i fjordene.

Disse fjordene er tre av fjordene langs E39 som skal krysses med bru. Fjordene er lange, dype og værharde, og vi må utvikle ny teknologi for å krysse de. Det er flere aktuelle brutraseer, og for å finne de tryggeste traseene må vi gjennomføre disse undersøkelsene.

- Vi har ikke nok informasjon om grunnforholdene i fjordene og må derfor samle inn denne informasjonen selv, sier prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

De tre bukkene bruse

Det er firmaet Fugro Norway AS som gjennomfører undersøkelsene på vegne av Statens vegvesen. Undersøkelsene vi gjør i fjordene består av tre faser med tre ulike båter, som vi kaller de tre bukkene bruse. En liten, en mellomstor og en stor båt. 

- Båten Fugro Helmert var den første og minste båten som undersøkte fjordene, og i vår var det båten Fugro Larissa som gjorde undersøkelser, sier prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

De to første båtene målte avstanden til sjøbunnen og ned til fast fjell, sjekket egenskapene til løsmassene på sjøbunnen og vurdert skredfaren under vann. Nå har skipet Fugro Synergy tatt fatt på oppgaven med å ta ut prøver fra havbunnen i fjordene. Selve arbeidet med å ta ut prøver tar omtrent en måned. Prøvene blir sendt til Fugro sitt laboratorium i England for analyse.

Boreskipet Fugro Synergy

- Når undersøkelsene er gjennomført skal vi tolke og analysere informasjonen som båtene har samlet inn. Målet med dette oppdraget er å finne ut hvor god bæreevne det er på havbunnen for fundamenter for bruene. Ved hjelp av denne informasjonen skal vi finne de tryggeste brutraseene og prosjektere de beste brukonseptene, avslutter prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

Foto: Jørn Arve Hasselø
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag