Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Prøver fra havbunnen undersøkes i England for å gi svar på hvor det trygt å krysse fjordene.

I løpet av 37 i dager i høst har boreskipet Fugro Synergy tatt ut prøver fra havbunnen i Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden. Prøvene er nå sendt til England og skal gi svar på hvor det er trygt å krysse fjordene.

- Fjordene er utfordrende å kartlegge med bratte skråninger, ujevne fjordsider og dybder på inntil 560 meter, forteller prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

Todelt oppdrag
Fugro Norway fikk i fjor oppdraget med å gjennomføre og tolke grunnforholdene i de tre fjordene. Arbeidet ble delt i to faser. I den første fasen målte de avstanden til sjøbunnen og fast fjell, sjekket egenskapene i løsmassene på sjøbunnen og vurderte skredfaren under vann. I den andre fasen skulle de bore i sjøbunnen og ta ut prøver.

Arbeidet med å ta ut prøver fra havbunnen i de tre fjordene startet 21. september i år. Det ble tatt over 400 prøver på til sammen 51 steder. Hvis man legger alle prøvene etter hverandre får man en strekning på 1,3 kilometer. For å undersøke forholdene for de største brufundamentene måtte man 560 meter ned før man traff sjøbunnen, og enda 70 meter ned i selve sjøbunnen.

- Den største utfordringen var å bore i sjøbunnen i områdene nærmest land. Fjellene er ikke bare bratte over vann, men også under. Vi måtte derfor bruke en sjøbunnsramme for å håndtere helninger på opptil 25 grader. Erfarne geoteknikere fra NGI var om bord på båten for å følge opp arbeidet, forteller prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

Engelsk ekspertise
Prøvene er nå på Fugro sitt laboratorium i Wallingford i England. Prosjektleder Jørn Arve Hasselø og prosjekteringsleder Magne Gausen tok en tur over dammen i forrige uke og besøkte laboratoriet.

- Svarene får vi til sommeren neste år, og da er en viktig del av grunnlaget for de nye store fjordkryssingene på plass.

Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag