Forskningsprosjektet Lysmiljø skal finne tiltak for å redusere lysforurensning fra veibelysning, særlig av hensyn til insekter.

Statens vegvesen, NIBIO og Universitetet i Sørøst-Norge samarbeider om å finne tiltak for å redusere lysforurensning fra veibelysning.

Hva ønsker vi å oppnå

Innen 10 år kommer det meste av belysningen langs norske veier til å være LED-lys. Forskning viser at LED-lys kan være bra for naturen, fordi lyset kan styres både i tid, sted og kvalitet. Hittil har LED-lys vært til større ulempe for naturen – lyset er kraftigere, har større spektralbredde og kan stå på lenger på grunn av lavt energiforbruk.

Riktig installasjon, bruk av intelligent belysningsteknologi, bevegelsessensorer og automatisk styring er blant forutsetningene for at LED-lys skal være et bedre alternativ for naturen enn tradisjonell belysning.

Kunstig belysning har trolig vært en bidragsfaktor til tilbakegangen i antall insekter og insektsamfunn i den senere tid. Å forstå hvordan kunstig belysning virker, er et viktig skritt for å gjenopprette insektfaunaen og opprettholde viktige økosystemer. 

Formålet med forskningsprosjektet er å øke kunnskapen blant norske veieiere om virkning på insekter og miljøvennlig lysdesign. Formålet er også å foreslå tiltak for å redusere lyrsforurensning.

Høsten 2022 planlegges feltarbeid for 2023

Blant annet gjennomføres det lysmålinger for å se hvor langt ut i naturen veilyset sprer seg.

Nylig publiserte rapporter

Se nylige publiserte rapporter fra forskningsprosjektet.

Lysforurensning