Forskningsprosjektet Lysmiljø skal finne tiltak for å redusere lysforurensning fra veibelysning, særlig av hensyn til insekter.

Statens vegvesen, NIBIO, Universitetet i Sørøst-Norge og Vestfold og Telemark fylkeskommune samarbeider om å finne tiltak for å redusere lysforurensning fra veibelysning.

Prosjektet gjør lysmålinger høsten 2022.
Fra da prosjektet gjorde lysmålinger høsten 2022. Foto: Ulrike Bayr, NIBIO

Hva ønsker vi å oppnå

Innen 10 år kommer det meste av belysningen langs norske veier til å være LED-lys. Forskning viser at LED-lys kan være bra for naturen, fordi lyset kan styres både i tid, sted og kvalitet. Hittil har LED-lys vært til større ulempe for naturen – lyset er kraftigere, har større spektralbredde og kan stå på lenger på grunn av lavt energiforbruk.

Riktig installasjon, bruk av intelligent belysningsteknologi, bevegelsessensorer og automatisk styring er blant forutsetningene for at LED-lys skal være et bedre alternativ for naturen enn tradisjonell belysning.

Kunstig belysning har trolig vært en bidragsfaktor til tilbakegangen i antall insekter og insektsamfunn i den senere tid. Å forstå hvordan kunstig belysning virker, er et viktig skritt for å gjenopprette insektfaunaen og opprettholde viktige økosystemer. 

Formålet med forskningsprosjektet er å øke kunnskapen blant norske veieiere om virkning på insekter og miljøvennlig lysdesign. Formålet er også å foreslå tiltak for å redusere lyrsforurensning.

I 2023 til 2025 gjør vi feltarbeid

Prosjektet har valgt ut en egnet strekning i Vestfold, der vi måler lys og fanger insekter. Resultatene vil bli brukt til 3D-modellering av lysets synbarhetssone og til å registrere og identifisere insekter i områder med og uten veibelysning. I tillegg tester vi ut nye mer innsektvennlige armaturer.

Arbeidet er støttet av Regionale Forskningsfond Vestfold og Telemark. 

Rapporter

Se publiserte rapporter fra forskningsprosjektet:

Lysforurensning