Et pilotprosjekt for å redusere veibelysningens negative effekt på naturen og insekter.

Fra 3. april til 15. oktober mellom klokken 00-05 slukkes lyset på fire veistrekninger. 

Dette er et pilotprosjekt i samarbeid med Vestfold fylkeskommune, der vi tester ut tiltak for å redusere veibelysningens negative effekt på naturen og særlig innsekter.

Veistrekningene er valgt fordi lysene på akkurat disse strekningene har antatt særlig stor negativ effekt på naturen. Mot slutten av året blir det publisert en rapport med anbefalinger om bruk av dette tiltaket.

Dette er strekningene

E18 Sannidal–Østerholt sør i Telemark

 • ÅDT: 7000
 • Fartsgrense: 90 km/t
 • Lengde: 10 km

Rv15 Bismo sentrum–Storøye i Sjåk kommune i Innlandet

 • ÅDT: 2600
 • Fartsgrense: 80 km/t
 • Lengde: 3 km
 • Med parallelført gang- og sykkelvei

R9 Homstean–Skarpengland i Vennesla i Agder

 • ÅDT: 3700
 • Fartsgrense: 70 km/t
 • Lengde: 4 km

Fv2962 Sky-krysset–Gamle Solum kontrollstasjon i Larvik

 • ÅDT 800
 • Fartsgrense 70 og 80 km/t
 • Lengde: 7 km

I tillegg er belysningen på Valle anleggskontor med i pilotprosjektet.