Statens vegvesen skal fortsatt utvikle kunnskap om skjøtsel av veikanter og øke kunnskapen om pollinerende innsekter og viktige leveområder langs riksvei.

Statens vegvesen har endret slåttetidspunkt flere steder langs riksvei for å ta vare på særlig kløverhumla, som er blitt en av Norges mest truede humlearterDette har vi gjort basert på ny kunnskap og i samarbeid med andre aktører, blant annet kommuner og entreprenører,

Dronning av kløverhumle på rødkløver
Dronning av kløverhumle på rødkløver. Arten har gått sterkt tilbake i senere tid, og den kjennes i dag kun fra noen få lokaliteter på Østlandet og i Trøndelag. Foto: Frode Ødegaard / NTNU

Artsmangfold