Alle prosjekter over 51 millioner kroner må bruke VegLCA til å beregne klimagassutslipp.

I VegLCA kan vi gjennomføre omfattende livsløpsvurderinger av alle slags veginfrastruktur-prosjekter. Vi får også beregnet klimagassbudsjett gjennom flere faser av vegprosjekt.

E-kurs

Det er også utviklet et nytt e-kurs i bruk av VegLCA, som gir et godt innblikk i verktøyet.

E-kurs i bruk av VegLCA

Last ned