Les hvordan veitrafikken påvirker utslipp av klimagasser.

Klimagassutslippene (CO2) fra veitrafikken økte med 3,7 prosent fra 2020 til 2021. Det viser endelige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

CO2-utslippene økte fra 8,37 millioner tonn i 2020 til 8,69 millioner i 2021. Dette skyldes både at vi kjørte mer bil i 2021 og at det var en lavere mengde biodiesel innblandet i drivstoffet. 

Det totale utslippet av klimagasser i Norge var på 48,9 millioner tonn CO2 i 2021. Det er en nedgang på 0,7 prosent fra 2020 og er 4,7 prosent lavere enn i 1990.

Statens vegvesen jobber for å halvere CO2-utslipp fra transportsektoren. Klimakur 2030 viser at det er mulig å kutte halvparten av de ikke-kvotepliktige utslippene innen 2030. Utslipp fra veitransport kan reduseres kraftig.