Miljøvisjonen til Statens vegvesen: Transport skal ikke føre til alvorlig skade på menneske eller miljø.

Statens vegvesen har ansvar for miljøet ved planlegging, bygging og drift av alle europa- og riksveger.

Gjennom sin virksomhet bidrar Statens vegvesen til å overholde de nasjonale miljømålene.