Vegetasjon gir oss opplevelse av rom, skjønnhet og årstidsvariasjoner, - kvaliteter som er viktige i folks hverdag og for de reisende.

Statens vegvesen bygger og drifter grøntanlegg som skal bidra til å fremheve disse kvalitetene.

Grøntanleggene kan bestå av trær, busker, stauder og gras. Plantevalg, planteprosess og tilpasset jord er viktig for å oppnå  anlegg med rett kvalitet. Du må også inkludere miljørisikovurdering av fremmede skadelige arter

Forurensing fra veg og gate gir også utfordringer. Se Saltskader på miljø for rapporter om saltskader på vegetasjon.

Arkitektur og landskap