Transportvirksomhetene utarbeidet egne rapporter og bestilte konsulentrapporter som grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan.

Utredningene  var innen sju utvalgte områder, og ga faglige anbefalinger i arbeidet. Anbefalingene stod for prosjektgruppenes egen regning.

Klima

Miljø

Teknologi

 Byområdene

 Godstransport

 Transportsikkerhet

Samfunnssikkerhet

Transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser

Trender for transportsektoren

Nasjonal transportplan 2022–2033