Statens vegvesen har siden 2005 analysert alle dødsulykker i trafikken for mer systematisk å forstå årsakene til ulykkene og til skadeomfanget.

Denne kunnskapen skal bidra til intern og ekstern læring ved at Statens vegvesen og andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet kan bli enda bedre til å forebygge og redusere antall og konsekvensene av ulykker.

Bruk av UAG-materiale i forskning styrker trafikksikkerhetsarbeidet gjennom kunnskapsutvikling og mulighet for å utvikle og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak.

Samferdselsdepartementet har i egen forskrift delegert avgjørelsesmyndigheten til Vegdirektoratet om utlevering av data fra UAG-materialet til forskning.

Alle som ønsker å bruke UAG-materialet i forskning, kan søke om det til Statens vegvesen.

Masteroppgaver

Tittel Forfatter Referanse
Selvvalgte ulykker i veitrafikken: Å definere et dødsønske (pdf)  Silje Sandberg  En kvalitativ studie av ulykkesanalysegruppenes klassifiseringer av dødsulykker i veitrafikken Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo (2016)
Trafikkdrepte uten bilbelte – hvem er de? (Brage)  Live Tanum Pasnin  En studie av personer omkommet i bil 2005-2011 på norske veier. Politihøgskolen (PHS) (2014)
Hva hemmer og hva fremmer organisatorisk læring av dybdeanalyser i Statens vegvesen region sør? (Brage) Hilde Ringen Kommedal Høgskolen i Vestfold, fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (2010)


Prosjektoppgaver

Tittel Forfatter Referanse
Implementering av tiltak - Hva bidrar til at de foreslåtte UAG-tiltakene blir implementert/ikke implementert og hva er årsaken til dette? (pdf)  Vibeke Grimstad, Simen Lian Hansen og Janne Ølmheim Prosjektoppgave i EPT-100 Sikkerhetsstyring av vegtrafikken, Universitetet i Stavanger (UiS) (2012)


Rapporter fra universiteter

Tittel Forfatter Referanse
Høyrisikogrupper i vegtrafikken. Identifisering av undergrupper (pdf) Ove Njå, Eva Jakobsson og Sverre Nesvåg Stavanger: Universitetet i Stavanger (2008)
Bruk av Human Factors (HF)-analyser i Statens vegvesen (pdf)
Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo (2011)

 

Rapporter fra Sintef

Tittel Forfatter Referanse
Evaluering av forsøket med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen (pdf)
Kristian Sakshaug, Lillian Fjerdingen, Inggard Lereim, Dagfinn Moe og TerjeSten Sintef, bygg og miljø (2002)
Evaluering av arbeidet med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen (pdf)  Kristian Sakshaug, Marianne Flø, Inggard Lereim, Dagfinn Moe, Fred Størseth og Ranveig K. Tinmannsvik Sintef, teknologi og samfunn (2008)


Rapporter og annen forskning fra TØI

Forskningsrapporter (nyeste først)

Bøker

  • Høye, Alena, Elvik, Rune, Sørensen, Michael og Vaa, Truls (2014). Trafikksikkerhetshåndboken, Transportøkonomisk institutt (UAG er brukt som innledning i flere kapitler)

Artikler og konferansepapers (nyeste først)

Sist oppdatert:

Analyser av dødsulykker / UAG