Statens vegvesen har siden 2005 analysert alle dødsulykker i trafikken for mer systematisk å forstå årsakene til ulykkene og til skadeomfanget.

Denne kunnskapen skal bidra til intern og ekstern læring ved at Statens vegvesen og andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet kan bli enda bedre til å forebygge og redusere antall og konsekvensene av ulykker.

Bruk av UAG-materiale i forskning styrker trafikksikkerhetsarbeidet gjennom kunnskapsutvikling og mulighet for å utvikle og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak.

Samferdselsdepartementet har i egen forskrift delegert avgjørelsesmyndigheten til Vegdirektoratet om utlevering av data fra UAG-materialet til forskning.

Alle som ønsker å bruke UAG-materialet i forskning, kan søke om det til Statens vegvesen.

Doktoravhandling

Masteroppgaver

Prosjektoppgave

Forskningsrapporter

Bøker

Artikler og konferansepapers 

Analyser av dødsulykker / UAG