Universell utforming innebærer å utforme fysiske omgivelser med god kvalitet slik at de er brukbare for alle mennesker.

Dette krever kompetanse om universell utforming ved planlegging, bygging, drift og vedlikehold for alle deler av transportsystemet. Statens vegvesen innarbeider prinsippene for universell utforming i normaler og håndbøker etter hvert som de revideres.

Håndbok V129 – en veileder

”Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater” er en veileder som beskriver hovedprinsipper for å oppnå universell utforming ved planlegging, bygging, drift og vedlikehold, og veiledning om utforming av veger og gater, utstyr og sideanlegg.