Her finner du rapporter tilknyttet de forskjellige temaene innenfor universell utforming.

Tilgjengelighetsinformasjon fra et brukerperspektiv - Opinion 2019

Opinion AS har på oppdrag for Entur AS undersøkt hvilken tilgjengelighetsinformasjon ulike trafikantgrupper med funksjonsnedsettelser har behov for når de reiser kollektivt. Undersøkelsen er primært kvalitativ og omfatter primært personer med nedsatt bevegelse, syn, hørsel og kognitiv svikt. Resultatene av undersøkelsen skal benyttes av Entur til å forbedre informasjonen i digitale reiseplanleggere, og dermed kunne bidra til bedre reiseopplevelser, økt frekvens og eventuelt å få flere til å velge å reise kollektivt.

Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning - Statens vegvesen 2015

Nå blir det lettere å finne fram i byer, tettsteder og store bygninger. For første gang får vi faglige råd som viser hvordan arkitektoniske elementer gjør det lettere for alle å orientere seg.

Helse og transport - Statens vegvesen 2014

Anne Raaum Christensen og Trude Schistad i Statens vegvesen har utarbeidet rapporten Helse og transport. Rapporten viser hvordan de ulike arbeidsområdene i Vegvesenet kan påvirke folkehelsa. Hensikten er å bevisstgjøre og øke kunnskapen om hvordan transport og helse henger sammen.

Orientering i bygg og uteområder, del A - Vectura 2013

På oppdrag fra Statens vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet har Vectura utarbeidet en beskrivelse av hvordan folk flest, blinde og svaksynte orienterer seg i uterom og byggverk.

Orientering i bygg og uteområder, del B - Vectura 2013

Denne rapporten ble utarbeidet som deloppdrag A. Herværende rapport er en dokumentasjon av deloppdrag B, som er en litteraturstudie med fokus på følgestudier delvis knyttet til personer som er synshemmet, og delvis knyttet til orientering og forflytning.

Tilrettelegging for synshemmede i transportsystemet - TØI 2013

Denne rapporten gir bedre kunnskapsgrunnlag for hvordan transportsystemet kan tilrettelegges for at blinde og svaksynte finner veien og kommer seg trygt fram dit de skal. Transportøkonomisk institutt (TØI) har, på oppdrag fra Statens vegvesen og Direktoratet for Byggkvalitet evaluert standarder, håndbøker og veiledere, samt praksis.