Gjelder ny typegodkjenningsforordning som oppdaterer henvisninger til FN-regelverk.

Implementering av forordning (EU) 2019/543 - informasjon om utsatt ikrafttredelse av nye regler.

Vegdirektoratet sendte den 1. juni 2019 forslag om endring av bilforskriften på offentlig høring. I forlengelsen av vedtakelse av forskriftsendringer og påfølgende kunngjøringer er det avdekket visse mangler ved forskriftsprosessen.

Denne høringen skal informere om manglene ved den tidligere høringen, og som en konsekvens av fornyet høring foreslås det en utsatt ikrafttredelse av visse krav som har knytning til forordning (EU) 2019/543.