Gjelder ny typegodkjenningsforordning som oppdaterer henvisninger til FN-regelverk.

Implementering av forordning (EU) 2019/543 - informasjon om utsatt ikrafttredelse av nye regler.

Vegdirektoratet sendte den 1. juni 2019 forslag om endring av bilforskriften på offentlig høring. I forlengelsen av vedtakelse av forskriftsendringer og påfølgende kunngjøringer er det avdekket visse mangler ved forskriftsprosessen.

Denne høringen skal informere om manglene ved den tidligere høringen, og som en konsekvens av fornyet høring foreslås det en utsatt ikrafttredelse av visse krav som har knytning til forordning (EU) 2019/543.

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.