Tegninger og beregninger av ferjekaibruene er kontrollert i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering, og tegningene er godkjent til bruk som grunnlag for prosjektering av ferjekaier. Håndbok V433 gir veiledning til bruk av standard ferjekaibrutegninger i det enkelte prosjekt.

Håndboka med vedlegg finner du på www.vegvesen.no/handboker