Programmet for Nasjonalt tunnelforum 6. og 7. mars i Trondheim begynner å ta form.

Vi har vært så heldig å få den profilerte legen, forfatteren og juristen Espen Rostrup Nakstad til å holde et foredrag om tunnelbranner. Han retter søkelyset på risikoen for ulike former for forgiftninger med blant annet brannene i Oslofjordtunnelen og Gudvangatunnelen som eksempler. Han vil forklare hvilke parametere som bestemmer toksisitet og hvor forskjellig dette er avhengig av brennbar last, ventilasjon og om folk evakuerer "i røykproppen" eller på den andre siden.

Selv om søknadsfristen har gått ut, er det fortsatt noen få ledige plasser igjen. Se den oppdaterte agendaen og link til påmelding.