Vegdirektoratet beklager feil i veiledningsteksten om «Overgangsordning ved tunneloppgradering».

I påvente av at teksten blir revidert, fjernes den inntil videre fra siden Godkjenning og brukstillatelse.