Veiledning til rapport 228, Tilskudd til brannberedskap, er et verktøy for å løse uenighet mellom tunneleier og det kommunale brann- og redningsvesen.