Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Sterkere fokus på dokumentasjonskrav før byggestart.

Vegdirektoratet har siden omorganiseringen i 2020 lagt mer vekt på stikkprøvekontroller av dokumentasjon ved søknad om byggestart og brukstillatelse, enn tidligere. Spesielt er dokumentasjonskrav før byggestart blitt skjerpet. – Det er ingen tilfeldighet, sier seksjonsleder Morten Wright Hansen i Inspeksjon og sikkerhet. – Ved å legge mer vekt på søknad om byggestart kan vi luke ut stadig flere feil som erfaringsmessig kommer på et tidligere tidspunkt.

For å tilrettelegge for en bedre prosess inn mot brukstillatelse, har Vegdirektoratet delt søknaden før byggestart i to prosesser; før byggestart - driving og før innredning. Slik to-delt sjekkliste hensyntar prosjekter som strekker seg over et langt tidsrom, der prosjekteringsarbeidene for innredning ikke er klarlagt før driving. – I tillegg jobber vi med oppdatering av sjekklista og planlegger en høringsrunde til tunnelforvalterne i løpet av høsten. Der vil fokus på kontroll før byggestart bli enda tydeligere slik at søknadsprosessen før brukstillatelse blir enklere, avslutter Wright Hansen.

Se: Oppdatert informasjon til tunnelforvaltere om byggestart og brukstillatelse av vegtunneler