Vegdirektoratet har gjort oppdatering av veiledningen om godkjenning og brukstillatelse av vegtunneler.