Vegdirektoratet har gjort to rettinger som omhandler saksbehandlingstiden på søknader og overgangsordningen ved tunneloppgradering.

Den første rettingen omhandler saksbehandlingstiden på søknader som er seks uker – ikke tre uker. Den andre rettingen dreier seg om overgangsordningen ved tunneloppgradering. Forutsetningene for at tunnelforvalter ikke skal søke om godkjenning gjelder bare før byggestart – ikke før fornyet brukstillatelse. Se Godkjenning og brukstillatelse.