Vegdirektoratet har tolket bestemmelsene i tunnelsikkerhetsforskriftenes krav om risikoanalyse for riksveg og fylkesveg.