Det finnes store mengder fagdokumentasjon i Statens vegvesen innenfor følgende kategorier:

Statens vegvesen gir hvert år ut mange faglige rapporter og publikasjoner. Disse er ofte resultat av intern faglig forskning og utviklingsarbeid i Statens vegvesen. Rapportene publiseres i Brage - åpent vitenarkiv

Oversikt over viktige publikasjoner innen fagområdet tunnel.

Nr.TittelUtgiverPublisert
606Sluttrapport FoU-programmet Varige konstruksjoner (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
562Fremtidens tunnelbelysning (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
560Kunnskapsstatus for tunnelbelysning i Norge (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
559Energieffektive tunneler - ENERTUN - D5.1 (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
558Energieffektive tunneler - ENERTUN - D4.1 (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
557Nye materialer for bruk i tunnel og bru (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
556Energieffektive tunneler - ENERTUN - D3.1 (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
555Energieffektive tunneler - ENERTUN - D2.2 (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016 
552Energieffektive tunneler - ENERTUN - D2.1 (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
551Energieffektive tunneler - ENERTUN - D1.1 (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
475Tilstandskontroll av sprøytebetong i sju tunneler (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
470Tilstand av ulike typer vann og frostsikringshvelv (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
466Korrosjonsforsøk på bolter i Oslofjordtunnelen (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
410Korrosjonsbeskyttelse i tunneler - revidert (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2015
334Gode løsninger for vegtunneler (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2014
650Rensebasseng i Region sør: Tilstandskartlegging 2015 (Brage)Statens vegvesen, Region sør2016
462Miljøkartlegging av produkter for overflatebehandling av betong i tunnel- og brukonstruksjoner og produkter for berginjeksjon (Brage)Statens vegvesen, Vegdirektoratet2015
324Bruk av TBM til driving av vegtunneler i Norge (Brage)Statens vegvesen, Vegdirektoratet2014
322Digitale geologiske kompass: nøyaktighet av strøk- og fallmålinger med smarttelefoner og nettbrett (Brage)Statens vegvesen, Vegdirektoratet2014
199Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler (Brage)Statens vegvesen, Vegdirektoratet2013
193Kartlegging under driving med Novapoint Tunnel (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Moderne vegtunneler2013
127Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : hovedrapport (Brage)Statens vegvesen, FoU-programmet Moderne vegtunneler2012
619Renholdsforsøk i tunnel og gate i Trondheim våren 2015: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate (PDF)Statens vegvesen, Vegdirektoratet2016
521Laboratorietester - rensing av vaskevann fra Nordbytunnelen (PDF)Statens vegvesen, Vegdirektoratet2016
498Litteraturundersøkelse - mobile renseløsninger: For vaskevann fra veitunneler (PDF)Statens vegvesen, Vegdirektoratet2016
407Erfaringsrapport E18 Bjørvikatunnelen: Fotodokumentasjon (Brage)Statens vegvesen, Region sør2016
397Beredskapsanlyse for Fv64 Fannefjordtunnelen (Brage)Statens vegvesen, Region midt2015
390Måling av NO, NO2, PM2,5 og PM10 i vegtunnelar: Alternative tiltak mot svevestøv i Rogfast (Brage)Statens vegvesen, Region vest2016