Det finnes store mengder fagdokumentasjon i Statens vegvesen innenfor følgende kategorier:

Statens vegvesen gir hvert år ut mange faglige rapporter og publikasjoner. Disse er ofte resultat av intern faglig forskning og utviklingsarbeid i Statens vegvesen. Rapportene publiseres i Brage - åpent vitenarkiv

Oversikt over viktige publikasjoner innen fagområdet tunnel
Nr. Tittel Utgiver Publisert
606 Sluttrapport FoU-programmet Varige konstruksjoner (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2016
562 Fremtidens tunnelbelysning (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2016
560 Kunnskapsstatus for tunnelbelysning i Norge (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2016
559 Energieffektive tunneler - ENERTUN - D5.1 (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2016
558 Energieffektive tunneler - ENERTUN - D4.1 (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2016
557 Nye materialer for bruk i tunnel og bru (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2016
556 Energieffektive tunneler - ENERTUN - D3.1 (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2016
555 Energieffektive tunneler - ENERTUN - D2.2 (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2016 
552 Energieffektive tunneler - ENERTUN - D2.1 (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2016
551 Energieffektive tunneler - ENERTUN - D1.1 (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2016
475 Tilstandskontroll av sprøytebetong i sju tunneler (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2016
470 Tilstand av ulike typer vann og frostsikringshvelv (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2016
466 Korrosjonsforsøk på bolter i Oslofjordtunnelen (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2016
410 Korrosjonsbeskyttelse i tunneler - revidert (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2015
334 Gode løsninger for vegtunneler (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner 2014
650 Rensebasseng i Region sør: Tilstandskartlegging 2015 (Brage) Statens vegvesen, Region sør 2016
462 Miljøkartlegging av produkter for overflatebehandling av betong i tunnel- og brukonstruksjoner og produkter for berginjeksjon (Brage) Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2015
324 Bruk av TBM til driving av vegtunneler i Norge (Brage) Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2014
322 Digitale geologiske kompass: nøyaktighet av strøk- og fallmålinger med smarttelefoner og nettbrett (Brage) Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2014
199 Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler (Brage) Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2013
193 Kartlegging under driving med Novapoint Tunnel (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Moderne vegtunneler 2013
127 Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : hovedrapport (Brage) Statens vegvesen, FoU-programmet Moderne vegtunneler 2012
619 Renholdsforsøk i tunnel og gate i Trondheim våren 2015: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate (Brage) Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2016
521 Laboratorietester - rensing av vaskevann fra Nordbytunnelen (Brage) Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2016
498 Litteraturundersøkelse - mobile renseløsninger: For vaskevann fra veitunneler (Brage) Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2016
407 Erfaringsrapport E18 Bjørvikatunnelen: Fotodokumentasjon (Brage) Statens vegvesen, Region sør 2016
397 Beredskapsanlyse for Fv64 Fannefjordtunnelen (Brage) Statens vegvesen, Region midt 2015
390 Måling av NO, NO2, PM2,5 og PM10 i vegtunnelar: Alternative tiltak mot svevestøv i Rogfast (Brage) Statens vegvesen, Region vest 2016