Pågående forsknings- og innovasjonsarbeid innen vegteknologi.

VegDim

VegDim er et FOUI-program med med mål om å utvikle og ta i bruk et digitalt dimensjoneringssystem for vegovebygninger.

Se oppdatert informasjon og kontakter på VegDim 

Asfaltdekkers funksjonsegenskaper

Målsettingen med prosjektet er å få asfaltdekker som lever lengre, gir redusert miljøbelastning og gir entreprenørene større frihet til valg av materialer og sammensetning.

Kontaktperson: Thor Asbjørn Lunaas