LABSYS er Statens vegvesens webapplikasjon for dokumentasjon av utførelse og materialkontroll ved vegbygging.

LABSYS 2011 bygger på tidligere versjoner av applikasjonen.

Fakta om LABSYS 2011

LABSYS 2011 er utviklet for å forenkle arbeidet ved veglaboratoriene i Statens vegvesen og kvalitetssikre prosessene og utregningene ved laboratorieanalyser. Applikasjonen gir mulighet til oppbygging av asfalt- og betongresepter og har faste hjelperegistre med krav fra håndbok N200 Vegbygging.

LABSYS 2011 har funksjon for tilslagssammensetning.

LABSYS 2011 forenkler uthenting og rapportering av materialkvaliteter med mulighet for elektronisk rapportering og utveksling av kontroll- og analysenresultater over internett. Applikasjonen gir statistiske framstillinger av kontrollresultatene, rapporter i henhold til standardblanketter og gir mulighet til linker til dokumenter og fotodokumentasjon.

LABSYS 2011 inneholder analyser i henhold til internasjonale standarder og håndbok R210 Laboratorieundersøkelser (PDF).

Tilgang

LABSYS 2011 er tilgjengelig for skoler og Statens vegvesens samarbeidspartnere og har ingen lisenskostnader.

Kontakt Statens vegvesen på e-post  for å få tilgang for virksomheten til Labsys.

Hver virksomhet vil få opprettet en administrator. Administratoren er ansvarlig for å melde inn nye brukere, ved å kontakte Statens vegvesens brukerservice BSS på telefon 24 05 80 00.

Applikasjonen ligger på servere i Statens vegvesen og det er ikke behov for lokal installasjon. Statens vegvesen forvalter systemet både for interne og eksterne brukere.

Eksterne brukere (utenfor Statens vegvesen) får egen prosedyre for innlogging som sikrer mot innsyn fra andre brukere.

Kontaktinformasjon

Problemer og spørsmål?

Kontakt Statens vegvesen BSS, telefon 24 05 80 00.

Endringer/forbedringer

Har du innspill til forbedringer eller mener det er nødvendig med faglige endringer i applikasjonen, kan du henvende deg til leder i faggruppene som er opprettet for å kvalitetssikre applikasjonen og bidra med videreutvikling innenfor den enkelte modul:

Asfalt

Einar Aasprong, e-post: 

Betong

Erik Sveen, e-post: 

Geoteknikk

Jan Inge Senneset, e-post: 

Stein

Arnhild Ulvik, e-post: 

Bindemidler

Thomas Haukli Fiske, e-post: 

Opplæring

Videoene er for brukere av LABSYS 2011 og omhandler grunnleggende funksjonalitet og bruk av programmet. Eksempel på prøver og analyser er hentet fra fagmodulen asfalt.

1. Innledning

2. Tilgang innstillinger

3. Ny prøve

4. Nytt oppdrag

5. Asfaltrapport

6. Resept

7. Innlogging, roller, matriser