LABSYS er Statens vegvesens webapplikasjon for dokumentasjon av utførelse og materialkontroll ved vegbygging.

LABSYS Entreprenør bygger på tidligere versjoner av applikasjonen.

Fakta om LABSYS Entreprenør

LABSYS Entreprenør er utviklet for å forenkle arbeidet ved veglaboratoriene i Statens vegvesen og kvalitetssikre prosessene og utregningene ved laboratorieanalyser. Applikasjonen gir mulighet til oppbygging av asfalt- og betongresepter og har faste hjelperegistre med krav fra håndbok N200 Vegbygging.

LABSYS Entreprenør har funksjon for tilslagssammensetning.

LABSYS Entreprenør forenkler uthenting og rapportering av materialkvaliteter med mulighet for elektronisk rapportering og utveksling av kontroll- og analysenresultater over internett. Applikasjonen gir statistiske framstillinger av kontrollresultatene, rapporter i henhold til standardblanketter og gir mulighet til linker til dokumenter og fotodokumentasjon.

LABSYS Entreprenør inneholder analyser i henhold til internasjonale standarder og håndbok R210 Laboratorieundersøkelser (PDF).

Tilgang

LABSYS Entreprenør er tilgjengelig for Statens vegvesens samarbeidspartnere og underentreprenører. I tillegg kan skoler få benytte IKT-løsningen i utdanning innen fagområdet.

Slik bestiller du tilgang: Kontakt Statens vegvesen, BSS – Brukerservicesenteret på telefon 24 05 80 00.

Hver virksomhet vil få opprettet en administrator. All kommunikasjon som gjelder nye brukere, skjer via denne administratoren.

IKT-løsningen er en webapplikasjon og ligger på servere hos Statens vegvesen. Statens vegvesen forvalter systemet både for interne og eksterne brukere.

LABSYS Entreprenør krever innlogging via ID-porten.

Kontaktinformasjon

Problemer og spørsmål?

Kontakt Statens vegvesen BSS, telefon 24 05 80 00.

Endringer/forbedringer

Har du innspill til forbedringer eller mener det er nødvendig med faglige endringer i applikasjonen, kan du henvende deg til leder i faggruppene som er opprettet for å kvalitetssikre applikasjonen og bidra med videreutvikling innenfor den enkelte modul:

Asfalt

Einar Aasprong, e-post: 

Betong

Erik Sveen, e-post: 

Geoteknikk

Jan Inge Senneset, e-post: 

Stein

Arnhild Ulvik, e-post: 

Bindemidler

Thomas Haukli Fiske, e-post: 

Opplæring

Videoene er for brukere av LABSYS Entreprenør og omhandler grunnleggende funksjonalitet og bruk av programmet. Eksempel på prøver og analyser er hentet fra fagmodulen asfalt.

1. Innledning

2. Tilgang innstillinger

3. Ny prøve

4. Nytt oppdrag

5. Asfaltrapport

6. Resept

7. Innlogging, roller, matriser