LABSYS 2011 er Statens vegvesens webapplikasjon for dokumentasjon av utførelse og materialkontroll ved vegbygging og bygger på tidligere versjoner av applikasjonen.

Fakta om LABSYS 2011

LABSYS 2011 er utviklet for å forenkle arbeidet ved veglaboratoriene i Statens vegvesen og kvalitetssikre prosessene og utregningene ved laboratorieanalyser. Applikasjonen gir mulighet til oppbygging av asfalt- og betongresepter og har faste hjelperegistre med krav fra håndbok N200 Vegbygging.

LABSYS 2011 har funksjon for tilslagssammensetning.

LABSYS 2011 forenkler uthenting og rapportering av materialkvaliteter med mulighet for elektronisk rapportering og utveksling av kontroll- og analysenresultater over internett. Applikasjonen gir statistiske framstillinger av kontrollresultatene, rapporter i henhold til standardblanketter og gir mulighet til linker til dokumenter og fotodokumentasjon.

LABSYS 2011 inneholder analyser i henhold til internasjonale standarder og håndbok R210 Laboratorieundersøkelser.