Type veiutstyr:
Midlertidig rekkverk
Produsent:
Gunnar Prefab AB
Leverandør:
Gunnar Prefab AB
CE-merking:
Fritatt fra CE-merking
Hovedkomponent material:
Massiv i betong
Stolpeavstand/elementlengde:
3,0 m
Styrkeklasse:
T3
Arbeidsbreddeklasse:
W4 ≤ 1,3 m
Inntrengingsklasse:
VI1 ≤ 0,6 m
Skadeklasse:
A
Arbeidsbredde:
1,2 m
Deformasjonsbredde:
0,8 m
Rekkverksbredde:
0,45 m
Rekkverkshøyde:
0,87 m
Foto som viser det midlertidige rekkverket GPLINK 1.5 som skille mellom anleggsområde og trafikkert vei.
GPLINK 1.5
Sist oppdatert: