Målet for konferansen er å skape et forum for diskusjon og erfaringsutveksling om ferjesaker på tvers av forvaltningsnivåer, myndighetsutøvere og næring.

Ferjekonferansen 2019 finner sted i Ålesund 27.–28. mars.

Programmet for konferansen og andre praktiske opplysninger (PDF).

Du melder deg på konferansen her. Påmeldingsfristen er 20. mars 2019