Et velfungerende ferjemarked er en forutsetning for at vi kan anskaffe et godt og sikkert ferjetilbud – til rett pris.

Som en stor innkjøper av ferjetjenester følger Statens vegvesen derfor med på utviklingen i det nasjonale ferjemarkedet. 

Tiltaksanalyse og premissanalyse

Statens vegvesen fikk i 2015/2016 utarbeidet en omfattende utredning av ferjemarkedet og tiltak for å utvikle markedet fremover. Utredningsarbeidet ble gjennomført av konsulentselskapet Oslo Economics, i samarbeid med Inventura og DNV GL.

Oppdatert analyse av konkurransesituasjonen

Oslo Economics har på oppdrag for Statens vegvesen gjennomført en ny analyse av konkurransesituasjonen i ferjemarkedet per januar 2019.