Statens vegvesen er løyve- og tilskuddsmyndighet for riksvegferjedrift. For å nå politisk fastsatte klimamål for ferjedriften er det nødvendig med omlegging til null- og lavutslippsteknologi i ferjesektoren. I tråd med Stortingsvedtak om nullutslippsteknologi i fremtidige ferjeanbud har Statens vegvesen igangsatt et prosjekt med mål om å få utviklet og tatt i bruk hydrogenteknologi for å kunne nå kravet om nullutslippsteknologi for de ferjestrekninger som ikke er egnet for fullelektrisk drift.

Kontrakt og driftsløyve 

Statens vegvesen har inngått kontrakt og driftsløyve med Norled AS for sambandet Hjelmeland–Nesvik–Skipavik for perioden 2021 tom 2030, samt utvikling av en hydrogen-elektrisk ferje for sambandet.

Kontrakten med konkurransegrunnlaget, spørsmål og svar (PDF, 5 MB)

Kontakt

Camilla Røhme 
Prosjektleder utviklingskontrakt hydrogen-elektrisk ferje 
Tlf.: 454 43 354, e-post: camilla.rohme@vegvesen.no

Anders Sæternes
Ferje- og forvaltningsseksjonen, Statens vegvesen Region vest 
Tlf.: 975 87 950, e-post: anders.saternes@vegvesen.no

Edvard Thonstad Sandvik 
Avdelingsdirektør, Ferje, Statens vegvesen Vegdirektoratet 
Tlf.: 930 65 211, e-post: edvard.sandvik@vegvesen.no