Riksveg 13 Hjelmeland–Nesvik–Skipavik

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Statens vegvesen er løyve- og tilskuddsmyndighet for riksvegferjedrift. For å nå politisk fastsatte klimamål for ferjedriften er det nødvendig med omlegging til null- og lavutslippsteknologi i ferjesektoren. I tråd med Stortingsvedtak om nullutslippsteknologi i fremtidige ferjeanbud har Statens vegvesen igangsatt et prosjekt med mål om å få utviklet og tatt i bruk hydrogenteknologi for å kunne nå kravet om nullutslippsteknologi for de ferjestrekninger som ikke er egnet for fullelektrisk drift.

Kontrakt og driftsløyve 

Statens vegvesen har inngått kontrakt og driftsløyve med Norled AS for sambandet Hjelmeland–Nesvik–Skipavik for perioden 2021 tom 2030, samt utvikling av en hydrogen-elektrisk ferje for sambandet.

Kontrakten med konkurransegrunnlaget, spørsmål og svar (PDF, 5 MB)

Kontakt

Kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Gå videre

Ferje