Hvis du skal arrangere et motorsportarrangement hvor det skal kjøres over gjeldende fartsgrense, må du søke Statens vegvesen om tillatelse.

Gjeldende fartsgrense er i tettbygd strøk 50 km/t og utenfor tettbygd strøk 80 km/t.

Slik søknadsplikt gjelder for konkurransekjøring, trening til konkurransekjøring eller annen organisert kjøring som med Statens vegvesens tillatelse holdes på særskilt bane eller vei som strenges for all annen trafikk. Statens vegvesen kan i tillatelsen stille nærmere vilkår i samsvar med lovens formål.

Kun klubber som er tilknyttet et godkjent motorsportforbund, kan søke om å arrangere konkurransekjøring eller trening til konkurransekjøring.

Hvordan søker jeg?

Søknaden og regelverket skal innsendes til Statens vegvesen på .

Ved organisert trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område skal søknaden som minimum inneholde:  

 • Navn og kontaktinformasjon til arrangør
 • Navn og kontaktinformasjon til ansvarlig person  for arrangementet
 • Dokumentasjon på tillatelse av godkjent forbund
 • Navn og adresse til godkjent bane eller annet avsperret område, samt i hvilken kommune den ligger
 • Hva slags arrangement (gren) som skal gjennomføres
 • Dato og tidspunkt for arrangementets start og slutt

Ved annen organisert kjøring på lukket bane som ikke innebærer et konkurranseelement skal søknaden som minimum inneholde:

 • Navn og kontaktinformasjon til arrangør
 • Navn og kontaktinformasjon til ansvarlig person for arrangementet
 • Navn og adresse til godkjent bane, samt i hvilken kommune den ligger
 • Hva slags arrangement som skal gjennomføres
 • Dato og tidspunkt for arrangementets start og slutt

Statens vegvesen legger til grunn at arrangøren også kontakter andre relevante instanser for gjennomføring av arrangement. Dette kan være for eksempel politiet, kommunen og fylkeskommunen.

Frister

Senest tre måneder før første gjennomføring av organisert trenings- og konkurransekjøring skal motorsportforbundet oversende reglementet til Statens vegvesen.

Du må søke om tillatelse til å arrangere motorsportarrangement minimum 4 måneder før arrangementet starter. Ved større arrangement bør du sende søknaden allerede når planleggingen starter.

I en overgangsperiode, etter innføringen av de nye reglene, oppfordrer vi motorsportforbund og klubber til å sende inn regelverk og søknad om motorsportarrangement snarest mulig. Statens vegvesen vil behandle søknadene fortløpende for å forsøke å legge til rette for god gjennomføring av motorsportarrangement også i den nærmeste tiden fremover.

Avlysning

Hvis arrangementet blir avlyst, gir du beskjed om dette til Statens vegvesen så snart som mulig.

Ved spørsmål, kontakt Statens vegvesen på 

Sist oppdatert: